دانلود طرح توجیهی خيار درختی

مطالب دیگر:
📂159-ارزیابی اثر تغییرات تراز آب مخزن روی پاسخ دینامیكی سدهای سنگریز با رویه بتنی📂160-بررسی تجربی هواده ها در تخلیه كننده های تحتانی سدها📂بررسی رابطه متقابل بین کیفیت اقلام تعهدی و مازاد بازده سهام(تعداد صفحات:15)📂161- كاربرد روش مهندسی ارزش در طراحی سد و تونل انتقال آب گاوشان📂162-تحلیل تنش- كرنش استاتیكی سدهای خاكی با هسته آسفالتی📂163- كاربرد طبقه بندی توده های سنگی در تخمین پارامترهای ژئوتكنیكی سد گتوندعلیا📂بررسی ارتباط بین کیفیت اقلام تعهدی و مازاد بازده سهام: یک تحلیل تجربی (تعداد صفحات:20)📂164-تحلیل دینامیكی سد مسجد سلیمان📂165-بررسی اثر وضعیت ناپیوستگی ها بر اندركنش سد قوسی با پی سنگی📂166-كاربردی ژئوتكستایل بعنوان فیلتر در سدهای خاكی📂بررسی ارتباط بین مالکیت عمده و آشفتگی مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(تعداد صفحات:12)📂167- توصیف چشمه های زمین لرزه ای گستره ساختگاه سد كارون ۴ با نگرشی ویژه به پدیده های ریخت زمینساختی📂مدل ارزشیابی سهام جدید و تخصیص سرمایه برای استفاده سرمایه گذاران در بلندمدت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران( تعداد صفحات :12)📂آزمون وکالت 92 با پاسخنامه📂168- اندركنش سد و مخزن با شرط مرزی غیرانعكاسی📂بررسی رابطه بین آراستگی محیط کار کارکنان و بعد اخلاقی مسئولیت پذیری سازمان(تعداد صفحات:19)📂169- زمان متحمل برای وقوع شكست هیدرولیكی در سدهای خاكی📂170- تحلیل سه بعدی انتقال تنش در هسته رسی سدهای خاكی واقع در دره های تنگ📂171- معیار گسیختگی غیر خطی برای تحلیل سدهای بتنی غلطكی (RCC)📂172-تحلیل دینامیكی سد خاكی ماملو

دانلود طرح توجیهی خيار درختی،در قالب pdf و در 16 صفحه، شامل:
خلاصه طرحمقدمه
سرمایه گذاری ثابت طرح:زمین محل اجرای طرحمحوطه سازیساختمان هاتاسیسات و تجهیزاتماشین آلات، تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی
وسایط نقلیه و وسایل حمل و نقل داخل کارخانهتجهیزات اداری و کارگاهی
هزینه های قبل از بهره برداریجدول هزینه های ثابت طرح
هزینه های پیش بینی نشده
هزینه های جاری طرح:مواد اولیه و بسته بندی
حقوق و دستمزد پرسنل غیرتولیدی
حقوق و دستمزد پرسنل تولیدیهزینه سوخت و انرژیاستهلاک و تعمیر و نگهداریجدول هزینه های جاری طرحجدول هزینه های ثابت و متغیر تولیدسرمایه در گردشجدول سرمایه گذاریظرفیت تولیدو ...